Podpořte naší činnost - klikněte sem.

Co se chystá

Žádné nadcházející události k zobrazení!


Novinky

Adventor o. s.

Motto: „Ať se vám líbí na zeměkouli!“[Táňa Kejvalová]

 

Stránky, které právě čtete, jsou jednou z aktivit organizace Adventor o. s. - sdružení autistů a odborníků, společně poskytujících služby a podporu autistické komunitě, tedy jak samotným malým i velkým lidem na spektru autismu, tak rodičům autistů i ostatním, kterých se problematika autismu nějak dotýká.

Číst dál...

Podpořte nás

OPRAVDOVÁ   POMOC   UMÍ   SPOJOVATOPUS 50

Nabízíme Vám tímto příležitost zapojit se do pomoci těm, o nichž se v dnešní době tolik mluví a tak málo ví – pomoc autistům. Autismus není jen Rainman, není to jen ubohý tvor a není to jen tichý genius. Jsou to lidé, kteří vnímají, žijí a sní jako ostatní, jen trochu jinak. A někdy potřebují pomoc.

Všichni lidé v organizaci Adventor tomuto poslání zasvětili svou kariéru a dělají to rádi. Abychom však mohli pro naše klienty dělat maximum, potřebujeme k tomu Vás jako partnera, ochotného přispívat na naše aktivity s vědomím, že se tak přímo podílíte na hodnotách, které klientům přinášíme. Opravdová Pomoc USpojovat všechny, kteří chtějí pomoci, do jednoho mocného týmu neomezených možností. OPUS je také cestou, jak se přihlásit k principům sociálně zodpovědného podnikání, jak jednoduše a jasně vyjádřit účast s těmi, kdo potřebují pomoci. Ve skutečnosti nezáleží na tom, zda takový příznivec pracuje jako zedník nebo pronajímá nemovitost, zda řídí autobus nebo velkou firmu – každý má právo říci „není mi to jedno“ a OPUS k tomu nabízí unikátní příležitost.

JAK lze pomoci lidem s autismem?

Chcete-li nám hned pomoci finančním darem, prosíme, abyste tak učinili převodem na

 - sbírkový účet 200 400 500/ 0100 

 - bankovní účet 107 - 994 153 0207 / 0100 variabilní symbol 18 0999 3001

Oba účtu jsou vedeny u Komerční banky a. s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1.

Darovací či sponzorskou smlouvu Vám vystavíme po vyplnění formuláře, který se zobrazí po kliknutí na tento odkaz. Pro bližší informace nebo diskuzi nad možnostmi pomoci můžete též kontaktovat ředitele Michala Roškaňuka +420 603 204 501, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rádi přijmeme i pomoc materiální nebo poskytnutím služeb. Pokud byste rádi svou podporu zaměřili konkrétně, nabídneme Vám aktuálně běžící programy (např. hudební nástroje pro muzikoterapii, automobil pro svozy klientů a pořádání výstav a dalších akcí, výcvik psa - canisterapeuta ...) nebo projekty pro konkrétní klienty (např. podpora malířů na spektru obecně nebo konkrétního autora, příspěvek na rehabilitační služby, ...).

Pokud  se chcete nejdříve dozvědět něco více o tom, jak bude Vaše pomoc využita, čtěte dál:

KDO je cílovým příjemcem po mo ci ?

Ti, komu budete pomáhat, jsou lidé s autismem. Ačkoli Adventor se zabývá dětmi od tří let, nejde rozhodně jen o děti – v našich diskuzních večerech, které pořádáme ve spolupráci s Jaroslavem Duškem v Divadle Kampa pod názvem Přicházíme v míru (záznamy lze vidět na internetu), se objevují i dospívající a dospělí lidé, kteří se přes vysokou inteligenci nebo pozoruhodné nadání nedovedou uplatnit v životě – těžko si hledají práci nebo si ji nedovedou udržet, ačkoli mají velkou snahu, těžko navazují kontakty s ostatními, ačkoli touží po přátelství, těžko prosazují svá práva, ačkoli jsou si dobře vědomi každé situace, kdy jsou jejich práva krácena. Někdy takový člověk dojde k závěru, že už nemá sílu vzdorovat těžkostem života a to je největší újma, jakou se na nich společnost dopustí tím, že neposkytne pomoc ... takových dospívajících a dospělých, kteří kontaktují Adventor s prosbou o pomoc, stále přibývá mimo jiné i díky osvětovým akcím a kampaním, které ukazují těmto lidem, že nemusí být na to sami a pomocná ruka existuje.

Velmi důležitá je samozřejmě pomoc dětem a jejich rodinám – v naší zemi je velký nedostatek služeb, informací i ochoty, přitom často může zásadní obrat situace v rodině spustit už jen podání správných informací, předání správných kontaktů, nasměrování správným směrem. Bez tohoto poradenství se rodiny autistických dětí i dospělí s autismem ocitají na poušti nedostatku informací a to v nich vyvolává pocity beznaděje a marnosti.

PROČ pomáhat lidem s autismem?

Je to jednoduché: tuto pomoc velmi potřebují a v naší zemi je takové specializované pomoci velmi málo. Přitom nejde jen o lidi s nízkofunkčním autismem (nemluvící a s omezenou schopností obstarat si své věci), velkou skupinou jsou i lidé s průměrným nebo nadprůměrným intelektem, kteří touží po tom, aby světu prokazovali užitečnost a často rozhodně mají společnosti co dát; potřebují k tomu ale radu, pomoc v určitých situacích, prostředí poskytující pochopení pro jejich zvláštnosti a připravené jim pomoci, když to potřebují a způsobem, který jim bude k užitku – potom se z nich mohou dříve či později stát a také stávají umělci, překladatelé, programátoři, spisovatelé, analytici, učitelé či asistenti a právě v seberealizaci nalézají odůvodnění své existence na tomto světě.

Ptáte se, proč by to měla být právě Vaše pomoc? Protože tak spojíte své jméno s nanejvýš společenský přínosným projektem, Vaše jméno či firma se může objevit na našich stránkách, tištěných materiálech nebo v našich mediálních projektech. Zasloužilé partnery obdarováváme speciálním dárkem, který nelze nijak jinak získat - jde o unikátní plastiky, jejichž autorem je nevidomý Petr, který s pomocí svého přítele Josefa vytváří modely věcí kolem sebe tak, jak je vnímá on.

PROČ podpořit právě Adventor?

Organizací poskytujících účinnou pomoc je v České Republice na rozdíl od okolních států jen několik, ale lidí s autismem je stále více – nejen proto, že počet diagnostikovaných autismem celosvětově narůstá, ale i proto, že u nás je stále ještě obrovské množství nediagnostikovaných a dokud se nedostanou do kontaktu s informacemi o autismu, setrvávají navíc v pocitu viny, že se málo snaží a vlastní vinou nedovedou plnit nároky, které na ně naše společnost klade.

Adventor navíc je mezi pomáhajícími organizacemi unikátní i v Evropě tím, že lidi s autismem zapojuje do své činnosti – na různých projektech pak pracují společně „autisté“ a „neautisté“ dle principu společenské inkluze. To má pozitivní vliv na všechny: klienti Adventoru často snáze najdou pochopení u asistenta - člověka s autismem a tento asistent s autismem zase získává pocit, že je užitečný a pomáhá druhým, po čemž nemálo z nich touží. Rodí se i přátelství a vztahy, které by se za jiných okolností nemohly vzniknout. Vaše podpora může tedy pomoci hned dvakrát - nejen cílovému příjemci třeba ve formě příspěvku na služby asistenta, ale i tím, že ten samý asistent - dospělý člověk s autismem - dostane práci, která dává smysl jemu i druhým.

CO pomo c umo žní?

Adventor poskytuje poradenství a služby pro malé i velké včetně specializovaných nácviků a kurzů, pomáhá klientům hledat zaměstnání a řešit další pro ně náročné životní situace, pomáhá jim též obstarat vybavení, školení, zdravotní pomůcky a další potřeby, které jsou pro ně samotné nedostupné – nabídku služeb zkrátka netvoří Adventor, ale jeho klienti svou poptávkou. Poskytuje také konzultace ústavům, školám i odborníkům, pořádá přednášky pro veřejnost i specialisty, rodiny i děti ve školách. Věnuje se osvětovým činnostem, účastí v Odborné skupině při Úřadu vlády a dalšími aktivitami prosazuje práva osob s autismem, poskytuje jim seberealizaci pořádáním besed, koncertů autistických hudebníků, literárních soutěží, výstav obrazů malířů s autismem či sportovních událostí, kde mohou hledat své hranice možností a hledat svou cenu, protože to bez pomoci často nedovedou.

JAK tedy mohu pomoci lidem s autismem?

Připravujeme také otevření specializovaného centra služeb a dalších prostor, které nám umožní realizovat i takové aktivity, které doposud nejsou možné, přestože je klienti žádají. Plánů máme hodně, ale dokážeme to jen s Vaší pomocí – na dary můžeme vydat doklady či daňová potvrzení, darovací či sponzorské smlouvy. Vděčně vítáme jednorázové příspěvky i pravidelnou podporu.

Opravdová Pomoc USpojovat dobré lidi - přidejte se!

Poskytované služby

Kromě osvětových a vzdělávacích aktivit Adventor nabízí i služby a aktivity, zaměřené na podporu a rozvoj plnohodnotného života. Jednou z podpůrných služeb je specializovaná terénní podpora.

 

Terénní podpora

Zaměření a průběh služby

Služby terénní podpory jsou poskytovány především jako pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. Mnoho osob s autismem mimo jiné trpí sníženou odolností vůči stresu, bázlivostí, či sociální dyslexií; z toho důvodu tyto osoby často nejsou schopny bez doprovodu absolvovat zcela běžné záležitosti jako je vyšetření u lékaře, vyřizování úředních záležitostí, komunikace se školou či zaměstnavatelem a podobně. Je třeba mít na paměti, že ačkoliv tito lidé většinou nemají sníženou inteligenci (ba naopak jsou nezřídka nadprůměrně inteligentní) a nejsou osobami se smyslovým postižením, nejsou schopni bez dopomoci zmíněné záležitosti absolvovat, protože taková osoba například není schopna:

 • navázat kontakt s neznámou osobou
 • telefonovat (komunikovat bez vizuálního kontaktu s protistranou)
 • odpovídat na kladené dotazy
 • zachovat klid
 • porozumět instrukci
 • orientovat se v prostoru a čase

Bližší informace zde.

 
 

Konzultace

Konzultace poskytujeme rodinám s dětmi s PAS, dospělým osobám s PAS i jiným poskytovatelům služeb. Součástí konzultací osobám s PAS je o základní sociální poradenství. Konzultace můžete objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Reintegrační program ReIn

Program je určen dospělým lidem s autismem, kteří se ocitli vlivem své odlišnosti ve složité životní situaci a potřebují pomoci s navázáním na přerušené vzdělání nebo zaměstnání, detaily čtěte zde.

 

Přednášky

Formátem jsou to vlastně spíše besedy, protože návštěvníci mohou celou dobu klást dotazy a tak i ovlivňovat probíraná témata. Pro bližší informace o poskytovaných přednáškách pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aktivizační činnosti

Kromě výše zmíněného organizujeme i akce zaměřené na příležitosti k setkávání se osob s PAS všeho věku, ať už je motivem sportovní činnost (nebojte - netrénujeme na olympiádu emoticon wink), kulturní událost či nějaká tvůrčí aktivita. Jiným druhem akce jsou pěstování toho, čemu říkáme dovednosti sebesprávy, kde se klienti učí v terénu vše, co potřebuje znát samostatně žijící člověk. Pro bližší informace pište na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Pro další podrobnosti ohledně poskytovaných služeb nebo jiných naších aktivit nás kontaktuje na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kalendář

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0 (0 hlasů)

Toto je pouze zástupný článek, související s akcí Putování s básníkem. Nedopatřením byl na některých serverech zveřejněn nehotový článek s pracovní adresou, veškeré informace o akci jsou nicméně k dispozici v článku Putování s básníkem - přidejte se!.

Naše cíle

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0 (0 hlasů)

Záměrem Adventoru je vyvíjet všestrannou podpůrnou činnost v zájmu autistické komunity, především:

 • poskytování či zprostředkování terapeutické péče pro malé i velké na spektru autismu.
 • poskytování či zprostředkování poradenské péče pro malé i velké na spektru autismu i pro pečovatele (rodiče, pedagogy, psychology)
 • ochrana práv lidí na spektru autismu a pečovatelů, poradenství v životních situacích, kdy by mohla jejich práva být krácena, zejména pokud jde o právo na vzdělání, výchovu, pracovní a společenské uplatnění či obhajobu občanských a lidských práv
 • spolupráce na přípravě podkladů pro legislativní změny v sociálně zdravotnické péči
 • metodická podpora léčebných, vzdělávacích a výchovných procesů
 • poradenství a podpora při uplatnění lidí na spektru autismu na trhu vzdělání a práce, vytváření prostoru pro pracovní uplatnění
 • poskytování či zprostředkování podpůrných služeb
 • poskytování informací o problematice jak pro komunitu, tak pro ostatní, organizování osvětové činnosti, seminářů a kurzů
 • provozování chráněné dílny
 • nadační aktivity cílené na konkrétní formy účinné pomoci lidem na spektru autismu
 • podpora komunitních a volnočasových aktivit (klubové prostory, setkávání, akce) pro autistické členy

Číst dál...

Naši partneři

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0 (0 hlasů)

Následujícím organizacím a lidem bychom rádi poděkovali za to, že nám pomohli, pomáhají nebo pomůžou ;-), případně za to, že prostě JSOU

 

muzikoterapie zasklem logo DBP

Dohody-Dusek Oftis

-

nadace agrofert logo  

Logo NFPKJ

logo vyšívání

 

 

spoluradi

aspie blog green

-

logo DBP

Sdružení podporuje Divadlo Bolka Polívky
a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody

 prekladysro

 Logo Akcenta CZ

WS-film

 Hanousek

 -

 

 Oftis

eseznam oficialni logo

prvni krok logo

logo festival vina

ck

       

 

 veolia pvk 

 

DKMO

1659 of 

 

 

Kontakty

Kontaktní pracoviště

Španielova 1290/8, 163 00 Praha 6 - Řepy

GPS 50.0703442N, 14.3071147E

Komunitní cenrtum KOPEC

Ječná 19, 120 00 Praha 2 - Nové Město

GPS 50°04'32.7"N 14°25'25.0"E

Korespondenční adresa

Adventor o.s.

Vondroušova 1197, 163 00 Praha 6

+420 603 204 501

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 IČ: 014 67 247

money euroČíslo účtu: 107-994 153 0207 / 0100 Komerční banka

Chcete-li, můžete nás kontaktovat i prostřednictvím formuláře.

_____________________________________________________________________

Vedení organizace

Kliknutím na fotografii nebo jméno zobrazíte profil osoby.  

 

Me-02
 

Michal Roškaňuk


 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Olga
 

 PaedDr. Olga Černohorská


olga.cernohorska (zavináč) adventor.org

T Kejvalova
 

Táňa Kejvalová


 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další důležité kontakty:

Jméno Funkce  E-mail Telefon
 Vojtěch Bartošík

Projekty

Osobní asistent

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 +420 731 282 647
 Bc. Lucie Vilímková Speciální pedagog,
odborný poradce

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 +420 732 343 996
 Elen Barčišová Vedoucí KC KOPEC

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 +420 777 049 491

 

Podkategorie

 • Výroční zprávy
 • Reference

  Ačkoli nepokládáme za nutné publikovat texty ve stylu „tisíce děkovných dopisů ...“, „doporučuje 9 z 10“ a podobně, občas nás uznání natolik potěší, že se o ně rádi podělíme, zejména jsou-li to uznání profesionálů. Zde si můžete některá přečíst.

   

Kalendář akcí

Listopad 2019
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30