Služby

Poskytované služby

Adventor poskytuje komplex služeb nastavených speciálně pro osoby na spektru autismu. Není to jen proto, že je to vlastně jedno z hlavních poslání organizace, ale také proto, že na koncepci i poskytování těchto služeb se podílejí i sami lidé na spektru.

Je nicméně třeba rovnou přidat poznámku pro ty dospělé na spektru, kdo čtou tyto řádky a dostanou nápad, že to je super - přidají se do Adventoru a budou pomáhat ostatním autistům. Až k té pomlčce je předchozí věta v pořádku, ale být diagnostikovaný neznamená mechanický mandát k roli pomáhajícího. Zájemci se samozřejmě mohou připojit do naší organizace - proto tady taky je, ale kdo se chce stát peer poradcem, musí absolvovat pohovor, test a úspěšně absolvovat kurz. Jedině tak může Adventor poskytovat záruky na to, že poradci a asistenti poskytují služby v rámci potřebných standardů a etického kodexu.

Je nutné účinit ještě jednu poznámku: ač víme, jak zavádějící a nefér je neformální škála nízko - středně - vysoko funkční autismus, jsme nuceni ji přesto používat, protože autistické spektrum je velmi široké. Pokud ale máte pocit, že ten, koho máte na mysli nebo má zájem, by danou službu zvládl, rozhodně se neobávejte nás kontaktovat. Jednak jsme dobrodruzi a máme rádi výzvy a jednak je někdy opravdu nesnadné určit, jaký přívlastek je vlastně ten správný. Zároveň vyzýváme ty, které tato označení zvedají ze židle, aby měli pochopení - NĚJAK se prostě domluvit musíme.

Služby poskytované lidem na spektru autismu

Ostatní služby

Výše vyjmenované služby jsou zaměřená především na dospívající a dospělé diagnostikované na spektru nebo - za speciálních podmínek - s podezřením na možnou pozitivní diagnózu. Kromě toho nabízíme služby i pro zbytek planety emoticon wink, jako jsou přednášky na různá témata týkající se autismu nebo besedy s dospělými na spektru pro organizace, školy apod (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), avšak nejdůležitější službou určenou pro neautisty je poradenství:

Poradenství

Účel a průběh služby

Cílem je poskytnout poradenskou pomoc blízkým i ostatním. Poradenství je poskytování především v těchto oblastech:

  • Sociálně právní
  • Rodinná a společenská oblast
  • Vzdělávací
  • Pracovní
  • Komunikační dovednosti
  • Problémové chování či jednání

Komu je služba určena

Služba je určena rodičům a jiným blízkým lidem na spektru autismu bez ohledu na závažnost, komunikační dovednosti apod., ale i jako konzultace asistentům, pedagogům a dalším odborníkům včetně personalistů. Je otevřena také lidem na spektru autismu, pokud se potřebují poradit v oblasti, kterou neposkytuje jiná naše služba pro osoby na spektru.

Kde a za jakých podmínek

Služba je poskytována v komunitním centru nebo na kontaktním pracovišti, na žádost i jinde. Mimo Prahu je služba poskytována za jiných podmínek (na doptání - záleží na lokaci). Službu lze za speciálních podmínek poskytovat i v domácnosti. Jde o placenou službu, za každou načatou hodinu účtujeme 400 - 600 Kč (sazbu vybere klient). Konzultace asistentům, pedagogům a odborníkům se za každou načatou hodinu účtuje sazbou 500 Kč.

Jak objednat: pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Bližsí popis služeb pro osoby na spektru

Muzikoterapie

Účel a průběh služby

Expresivní muzikoterapie je pro lidi na spektru jedním z nejmocnějších nástrojů skupinové terapie mimo jiné proto, že umí obcházet bariéru verbální komunikace se vším, co s tím souvisí. Blíže viz stránky věnované muzikoterapii.

Komu je služba určena

Dospívající a dospělí diagnostikovaní na spektru autismu středně a vysoko funkční, za speciálních podmínek lidé s podezřením na možnou pozitivní diagnózu. Individuální muzikoterapie je po domluvě možná i pro jednotlivce včetně nízko funkčních.Věk minimálně 15 let, ve zvláštních případech i nižší.

Kde a za jakých podmínek

Komunitní centrum KOPEC, Ječná 19, 120 00 Praha 2. Terapie vede kvalifikovaný muzikoterapeut organizavaný v Muzikoterapeutické asociaci. Pro účastníky programu POST bezplatně, mimo POST se hradí dle počtu přihlášených.

Jak objednat: pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ZPĚT NAHORU

Kurz herecké improvizace "Drama života"

Účel a průběh služby

Tato služba není obvyklý "dramaťák", jde o skutečný kurz vedený hereckým pedagogem. Cílem vlastně je naučit se správně reagovat i v situacích, které vylučují nějaký tréning nasucho nebo naučené postupy. Cílem je umět vyjádřit své postoje a emoce. Cílem je umět rozeznat postoje a emoce druhých. Cílem je moci si v bezpečném prostředí vyzkoušet každou situaci, které se obávám. Cílem je i porozumět rolím včetně té naší hlavní role, do které nás obsadil život.

Komu je služba určena

Dospívající a dospělí diagnostikovaní na spektru autismu středně a vysoko funkční, za speciálních podmínek lidé s podezřením na možnou pozitivní diagnózu. Věk minimálně 15 let, ve zvláštních případech i nižší.

 

Kde a za jakých podmínek

Komunitní centrum KOPEC, Ječná 19, 120 00 Praha 2. Kurz vede herečka a herecká pedagožka Nataša Burger. Pro účastníky programu POST bezplatně, mimo POST se hradí dle počtu přihlášených.

 

Jak objednat: pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  ZPĚT NAHORU

NDS - Nácviky dovednosti sebesprávy

Účel a průběh služby

Stručně a jasně: terénní aktivity s cílem naučit se to, co člověk potřebuje k samostatnému životu a učit se to tam, kde se to opravdu odehrává, bez trapného a neúspěšného napodobování reality, ať už jde o společenský kontakt, vyřizování běžných záležitostí nebo mimořádné situace.

Komu je služba určena

Dospívající a dospělí diagnostikovaní na spektru autismu středně a vysoko funkční, za speciálních podmínek lidé s podezřením na možnou pozitivní diagnózu. V případě velkého zájmu organizujeme dvě NDS skupiny s odlišnou mírou podpory.Věk minimálně 15 let, ve zvláštních případech i nižší.

Kde a za jakých podmínek

Služba je organizována v terénu na území Prahy, nácviky vedou školení lektoři, kteří jsou zároveň kvalifikovaní pracovníci v sociální péči. Pro účastníky programu POST bezplatně, mimo POST se hradí dle počtu přihlášených.

Jak objednat: pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ZPĚT NAHORU
 

Terénní podpora

Účel a průběh služby

Služby terénní podpory jsou poskytovány především jako pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí, kontaktu s okolím apod. Od běžné asistence se lilší formou podpory, která klienta vede k nabytí dovedností, díky nimž si v budoucnu poradí sám i bez asistence.

Komu je služba určena

Dospívající a dospělí diagnostikovaní na spektru autismu středně a vysoko funkční, za speciálních podmínek lidé s podezřením na možnou pozitivní diagnózu. Věk minimálně 15 let, ve zvláštních případech i nižší.

 

Kde a za jakých podmínek

Služba je organizována v terénu na území Prahy, podporu poskytují školení mentoři a asistenti, kteří jsou zároveň kvalifikovaní pracovníci v sociální péči. Pro účastníky programu POST bezplatně, mimo POST se hradí 130 Kč za každou načatou hodinu.

 

Jak objednat: pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ZPĚT NAHORU
 

Individuální psychoterapie

Účel a průběh služby

Poradenství má za cíl poskytnout pomoc těm, kdo potřebují radu psychologa.

Komu je služba určena

Dospívající a dospělí diagnostikovaní na spektru autismu středně a vysoko funkční, za speciálních podmínek lidé s podezřením na možnou pozitivní diagnózu. Věk minimálně 15 let, ve zvláštních případech i nižší.

Kde a za jakých podmínek

Komunitní centrum KOPEC, Ječná 19, 120 00 Praha 2. Pro účastníky programu POST bezplatně, mimo POST se hradí 800 Kč za každou načatou hodinu.

Jak objednat: pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ZPĚT NAHORU
 

Podpora uplatnění v pracovní a vzdělávací oblasti a v závažných situacích

Účel a průběh služby

Poradenství poskytuje podporu v náročných životních situacích, kdy si člověk na spektru autismu neví rady a nemá se na koho obrátit. Jde o pomoc v sociálně právních věcech a v příbuzných oblastech, v závažných situacích v souvislosti s pracovním uplatněním, vzděláváním, bydlením a dalších životně důležitých oblastech. Poradenství poskytují kvalifikovaní poradci, v odůvodněných případech následně zprostředkovávají služby jiných poskytovatelů nebo jinou službu, např. program ReIn.

Komu je služba určena

Dospívající a dospělí diagnostikovaní na spektru autismu středně a vysoko funkční, za speciálních podmínek lidé s podezřením na možnou pozitivní diagnózu. Věk minimálně 15 let, ve zvláštních případech i nižší.

Kde a za jakých podmínek

Komunitní centrum KOPEC, Ječná 19, 120 00 Praha 2. Pro účastníky programu POST bezplatně, mimo POST se hradí 500 Kč za každou načatou hodinu.

Jak objednat: pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ZPĚT NAHORU


Podpůrná skupina

Účel a průběh služby

Skupina je prostor pro ty na spektru, kteří se chtějí poradit s ostatními lidmi "ze stejné planety" a peer mentory. Běh skupiny si organizují účastníci sami podle daných regulí - jde o čistě komunitní aktivitu, neautista nemá do skupiny přístup ani jako rodič nebo doprovod.

Komu je služba určena

Dospívající a dospělí diagnostikovaní na spektru autismu středně a vysoko funkční, za speciálních podmínek lidé s podezřením na možnou pozitivní diagnózu. Věk minimálně 15 let, ve zvláštních případech i nižší.

Kde a za jakých podmínek

Komunitní centrum KOPEC, Ječná 19, 120 00 Praha 2, bezplatně.

Jak objednat: pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ZPĚT NAHORU
 

Výtvarné kurzy

Účel a průběh služby

Podpora kreativity je zcela nezbytnou podmínkou pro nabytí samostatnosti a schopnost poradit si i v těžkých chvílích, proto provozujeme jednak Keramický kurz a jednak výtvarný kurz.

Keramický kurz, vedený zkušenou lektorkou Olgou Krejčovou, která zúročuje své bohaté zkušenosti ze zahraničního působení a svým přirozeným elánem je inspirací pro všechny.

Výtvarný kurz střídá několik lektorů, takže se střídají různé aktivity - kurz Kresby a malby, Intuitivní malba, abstraktní umění, užité umění a další techniky jako je fimo, plstění apod.

Komu je služba určena

Dospívající a dospělí diagnostikovaní na spektru autismu středně a vysoko funkční, za speciálních podmínek lidé s podezřením na možnou pozitivní diagnózu. Věk minimálně 15 let, ve zvláštních případech i nižší.

Kde a za jakých podmínek

Komunitní centrum KOPEC, Ječná 19, 120 00 Praha 2, přispívá se 50 Kč na materiál a pomůcky.

Jak objednat: pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ZPĚT NAHORU
 

Vzdělávací a kvalifikačná kurzy

Účel a průběh služby

Bez ohledu na to, co všechno se lze naučit ať už v terénu nebo přenosem kompetence z dovednosti jiného druhu, jsou takové oblasti, které je lepší se naučit pod vedením zkušeného lektora. Takový případ jsou i vzdělávací kurzy, na nichž se lze naučit všechno možné - třeba i první pomoc, kreativní psaní nebo rehabilitační cviky proti bolesti zad. Každý kurz vede kvalifikovaný lektor s praxí v daném oboru.

Komu je služba určena

Dospívající a dospělí diagnostikovaní na spektru autismu středně a vysoko funkční, za speciálních podmínek lidé s podezřením na možnou pozitivní diagnózu. Věk minimálně 15 let, ve zvláštních případech i nižší.

Kde a za jakých podmínek

Komunitní centrum KOPEC, Ječná 19, 120 00 Praha 2, nácviky vedou školení lektoři s praxí. Pro účastníky programu POST bezplatně, mimo POST se hradí dle počtu přihlášených.

Jak objednat: pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ZPĚT NAHORU
 

Komunitní aktivity a služby členům

Účel a průběh služby

Vlastně to není služba - je to to, co žijeme. Jezdíme na výlety nebo navštěvujeme zajímavá místa, pořádáme koncerty a výstavy obrazů, prostě děláme co nás zajímá a baví. Součástí komunitního života Adventoru je i členský klub, který je otevřený dvakrát týdně s posezením v tichém prostředí nad dobrým čajem, kávou nebo kofolou, k dispozici je internet, deskové hry, Nintendo, malá knihovna nebo tréningový boulder. Bez otravných číšníků, uřvané hudby a lidí prodírajících se neustále právě kolem mojí židle k toaletám. Prostě naše komunitní žití.

Komu je služba určena

Dospívající a dospělí diagnostikovaní na spektru autismu středně a vysoko funkční, za speciálních podmínek lidé s podezřením na možnou pozitivní diagnózu. Věk minimálně 15 let, ve zvláštních případech i nižší.

Kde a za jakých podmínek

Komunitní centrum KOPEC, Ječná 19, 120 00 Praha 2, Vstup zdarma, jen pro členy.

Jak objednat: pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ZPĚT NAHORU
 

Horolezecký klub HK Adventor / HK Gekon

Účel a průběh služby

Horoklub patří mezi aktivity vybočující z toho, co je standardně považováno za službu. Je specifický i tím, že jde o dva propojené celky. Horoklub je totiž jako ostatní aktivity Adventoru zaměřený na rozvoj kompetencí samostatnosti, proto sdružuje nejen klienty, ale i asistenty, z nichž drtivá většina jsou lidé na spektru nebo odborníci (především psychologové, speciální pedagogové). Klient se v horoklubu naučí vše potřebné nejen o lezení, ale také přebírání zodpovědnosti, vkládání důvěry, konstruktivním jednání ve vypjatých situacích apod. A především: nejde o ani tak sport, ale spíš o zábavu a trávení společného času.

Komu je služba určena

Dospívající a dospělí diagnostikovaní na spektru autismu středně a vysoko funkční, za speciálních podmínek lidé s podezřením na možnou pozitivní diagnózu. Věk minimálně 15 let, ve zvláštních případech i nižší.

Kde a za jakých podmínek

Služba je organizována v terénu na území Prahy, lektoruje speciální pedagog, asistenti mají lezecký výcvik a dále se v tomto směru vzdělávají, někteří asistenti mají též kvalifikaci pracovníka v sociálních službách. Vstup pro klienty je bezplatný, ale podílejí se na nákladech na vstup, zápůjček materiálu a nákladech na asistenty.

Jak objednat: pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ZPĚT NAHORU
 

 

Kalendář akcí

Listopad 2019
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30