Články

Informace z domova i zahraničí, články psané autisty a blogy.

Články

V pátek 22. září proběhla již 4. Autistická konference.

V prostorách Městské knihovny se sešli zástupci neziskových organizací, které se věnují osobám s PAS, řada zajímavých osobností s PAS, odborníci z oblasti pedagogiky a psychologie. Sled jednotlivých vystoupení moderovaný Elle Makubmirofou, která taktéž vystupovala, byl pestrou mozaikou atypického světa.

Oceňujeme osobní angažovanost a upřímnost každého z hostů!

Co host, to originální osobnost a každé z témat mělo silný sebezkušenostní aspekt, ať téma samoty, hypersenzitivy, ale také speciálních zájmů autistů. Doplnění sledu osobních výpovědí odborníky, kteří jsou sami buď na spektru autismu, popř. mají osobní zkušenost s osobami s PAS, doplnilo pásmo o řadu zajímavých informací o diagnostice a terapeutických přístupech k osobám s PAS (např. metoda pozitivního chování). Závěrečné téměř show Jany Pastelkové o jejích vlastních postupech samoléčby probudilo vlnu sympatií v publiku a cyklus byl ukončen tématem vyhoření, které může potkat autistického i neautistického člověka.

Na řadu příspěvků se můžete podívat na youtube, neboť se objevily v podstatě vzápětí a můžete si je vyslechnout a zhlédnout v plné podobě.

Dozvíte se tak více o zajímavých lidech s PAS, o diagnostice, pomáhajících postupech – ale třeba i o kyborkismu, což mnoho účastníků slyšelo vůbec poprvé.

Autistická konference byla zvláštní a velmi odlišná od konferencí běžných. Byla plná upřímnosti, otevřenosti, zápalu pro věc, partnerství a s tím související i jisté neformálnosti a volnosti jednotlivých příspěvků, což umožnilo jak přirozenější prezentaci - tak mělo publiku možnost opravdu si konferenci užít / zažít / vychutnat.

Podívejte se:

Vystoupení Mgr. Jarky Staňkové o metodě pozitivního chování

https://www.youtube.com/watch?v=0QVG6_U7BAg

Vystoupení Kateřiny Dodo Dodové o speciálních zájmech autistů

https://www.youtube.com/watch?v=qVEmfEAvNK8

Vystoupení Vladimíry Prokajové o rozvoj sociálních a komunikačních schopnopstí udětí s poruchou autistického spektra  

https://www.youtube.com/watch?v=07CUWq6TOAU

Vystoupení psycholožky Viery Hincové o pozdní diagnostice a jejím přínosu

https://www.youtube.com/watch?v=bmzcXyV-3FA

Vystoupení Bc. Matúše Krupy o tématu energie u lidí na spektru autismu

https://www.youtube.com/watch?v=9NhZEoVWRyU

Vystoupení Ellen Makumbirofy o diagnostice autismu.

https://www.youtube.com/watch?v=muhOeFEmcrk

Vystoupení Jany Pastelkové  "Sama sobě terapeutem".

https://www.youtube.com/watch?v=Bc5kYXhS0cc

Vystoupení Michala Roškaňuka na téma autistické vyhoření.

https://www.youtube.com/watch?v=GItYaF4Dot0

Děkujeme organizátorům a vystupujícím

Tým Adventoru