Články

Informace z domova i zahraničí, články psané autisty a blogy.

Články

Samotná diagnóza autismu automaticky neznamená, že se autisté orientují v názvosloví, diagnostice – že jsou zkrátka, coby autisté, na autismus odborníky.

Pojďme se proto v našem „Kalendáriu“ podívat na některá důležitá data, která jsou pro řadu neziskových organizací (a nejen je) příležitostí ke zvýšeným (zejména PR) aktivitám, které se týkají přímo lidí na autistickém spektru.

18. únor - Mezinárodní den Aspergerova syndromu

Aspergrův syndrom (AS) je popisován jako porucha autistického spektra (popsána poprvé roku 1944 rakouským pediatrem Hansem Aspergerem, odtud její název).  Projevuje se jako zvláštnost, jiný způsob komunikace, potíže ve vytváření sociálních vazeb. Příčiny vzniku nejsou dosud známy.

Slovo porucha vnímáme jako dehonestující, ačkoli je jasné, že způsob komunikace autistů není – řekněme - běžný. To ovšem neznamená, že je špatný (a právě tomu slovo porucha nahrává). Děti s AS jsou zkrátka jiné, většinou nemají touhu navazovat vztahy s vrstevníky, nevyhovuje jim oční kontakt, mívají potíže s vyjadřováním pocitů a mají proto problém rychle se zorientovat v komunikačních signálech – a přiznejme si, že většinová populace je právě ve složitosti komunikace, s využíváním nadsázky, ironie, řečnických otázek – mistrem. A dospělí s AS – nu, ti to mají podobné.

Pokud v ČR žije s některou z forem poruch autistického spektra cca 200 000 obyvatel, pak poměrně často dochází ke komunikačním zádrhelům mezi lidmi s Aspergrovým syndromem a okolím, aniž by to jedna či druhá strana myslela zle.

Kolikrát sami s nadsázkou učitel řekne: „Když tě to nebaví, tak můžeš jít!“ a pak překvapeně sleduje odcházejícího žáka a bere jeho chování jako drzost, ačkoli sám k odchodu vybídl. Copak učitel nad nudnou látkou skutečně očekává, že žáky baví? Jeho komunikace zkrátka nebyla jasná a žák nebyl drzý, neměl v úmyslu učitele zesměšnit. Ten to ale vidí jinak a k obdobným situacím dochází i jinde, jindy. („Můžeš mi říct, co se ti na tom nelíbí?!“ – častá agresivní otázka, která u lidí s AS, zvláště je-li AS spojen s vysokou inteligencí, vyvolá odpověď s faktickým rozborem chyb a omylů, které se člověku s AS zkrátka nelíbí. A může tak být v naprosto nevhodné situaci, např. v komunikaci s nadřízeným v práci. Nadřízení často nečekají upřímné odpovědi na své otázky.

Aspergerův syndrom se projevuje odlišně u řady lidí, není jednotný mustr chování.  Lidé jsou individuality a totéž platí o lidech a s AS. Diagnóza však neznamená odlišnou kvalitu života či snad „postižení“ schopnosti být aktivním tvořivým člověkem.

Uvádí se, (s rezervou, protože diagnostika je k dispozici poměrně krátkou dobu), že osobami s AS například byli:  Albert Einstein, Ludwig van Beethoven, Thomas Alva Edison, Thomas Jefferson, Carl Jung, Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, Friedrich Nietzsche, Richard Strauss, Mark Twain, Vincent Van Gogh, Alfred Hitchcock, Andy Warhol, Woody Allen, Bob Dylan, Bill Gates …

Jejich sociální chování bylo jiné a jiným způsobem interpretovali sociální chování ostatních, nelze však na základě toho soudit kvalitu jejich života, ta rozhodně není měřena schopností ironie a sarkasmu.

Pro porozumění lidem s AS stačí pochopit jinakost druhého, přijmout ji a soustředit se více na to, jak a proč komunikujeme. Říkat to, co si skutečně myslíme – což může být, přiznejme si, úlevné.

Tým Adventoru