Články

Informace z domova i zahraničí, články psané autisty a blogy.

Články

Samotná diagnóza autismu automaticky neznamená, že se autisté orientují v názvosloví, diagnostice – že jsou zkrátka, coby autisté, na autismus odborníky.

Pojďme se proto v našem „Kalendáriu“ podívat na některá důležitá data, která jsou pro řadu neziskových organizací (a nejen je) příležitostí ke zvýšeným (zejména PR) aktivitám, které se týkají přímo lidí na autistickém spektru.

Druhého dubna patří podle OSN Světovému dni porozumění autismu

Jedná se o výzvu k podpoře lidem s touto diagnózou, k porozumění, toleranci – a trvá celý měsíc duben. Označuje se také jako „modrý duben“, protože modrá barva je barvou komunikace a sebevyjádření, oblastí, kde mají autisté největší potíže.

Autismus zasahuje hlavně oblast chování a komunikace.  Lidé s autismem vidí a chápou svět jinak. Nenajdeme a neexistuje „univerzální autista“.  I proto v Adventoru používáme označení „osoby na spektru autismu“.

Může jít o osoby s těžším postižením, jejichž chování je velmi náročné na péči, mohou komunikovat velmi odlišně a popř. jen neverbálně, mohou mít i značně snížené intelektové schopnosti. Ovšem jiní autisté žijí běžným způsobem života, jsou jen „trochu zvláštní“, nechápou třeba sarkasmus a ironii, ne vždy reagují očekávaně. A pak je tu skupina těch, kdo v určité oblasti vynikají. Zkrátka člověk s autismem se pohybuje na tomto spektru a nemůžeme obecně říct, že autista je takový či takový.

Právě pro tuto „rozdílnost“ je těžké uvádět konkrétní počty autistů v populaci, může se jednat cca o 2% - ovšem uvědomme si, že ne každý autista je „diagnostikovaný autista“. Řada autistů svůj život prožije, aniž by měli stanovenou diagnózu a naopak, řada lidí se nechává testovat v dospělosti – i v pokročilém věku, což jim často úlevu ve smyslu pochopení sebe sama, přijetí vlastní odlišnosti.

Tým Adventoru