Podpořte naší činnost - klikněte sem.Blýská se autistům na lepší časy?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0 (0 hlasů)

Poslanecká sněmovna přivítala zástupce občanských sdružení, pomáhajících autistůmV Atriu Poslanecké sněmovny se v úterý 17. února ve 13.00 konala tisková konference na téma „Co zažívají lidé s autismem – Aspergerovým syndromem?“ Vystoupili na ní Mgr. Jana Pastuchová (ANO, Výbor pro sociální politiku), MUDr. David Kasal (ANO, Výbor pro zdravotnictví), Mgr. Martina Berdychová  (ANO, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu), Marta Pečeňová (předsedkyně sdružení Za sklem o. s., koordinátorka platformy Naděje pro Autismus), MUDr. Jana Gandalovičová  (rodič dítěte s autismem, členka Odborné skupiny) a Michal Roškaňuk, (zakladatel sdružení Adventor, člen Odborné skupiny, osoba s Aspergerovým syndromem). To, že se podařilo do problematiky autismu zapojit naše politiky, je významná, přelomová věc, která dává naději rodičům s těmito dětmi.

Tiskovou konferenci zaznamenávaly Česká televize a TV BarrandovBěhem tiskové konference se všichni přítomní vyjádřili k dané problematice, konstatovali, že osobám s PAS nebyla doposud státem věnována patřičná pozornost, že rodiny s autisty zůstávali na vše samy, bez nároku na placené asistenty, často bez možnosti přijetí dítěte do školního kolektivu. Ačkoli jiní zdravotně postižení spoluobčané mohou čerpat sociální dávky a mají nárok na asistenci, odbornou a státem financovanou pomoc dostávají například klienti závislí na alkoholu a návykových látkách, autistům se pomoci a podpory od státu doposud nedostávalo. To se však má v dohledné době změnit, a tak se snad rodiče nebo i dospělí autisté konečně dočkají změn zákonů, které tuto pomoc budou umožňovat. Větší prostor by měla dostat i osvěta a větší informovanost veřejnosti o problematice autismu.

Michal Roškaňuk dával rozhovor pro TV BarrandovPojďme si nyní přiblížit, jak vše začalo, jak jednání probíhala a co této tiskové konferenci předcházelo. Ve středu 18. února 2015 si česká společnost poprvé připomene Mezinárodní den Aspergerova syndromu – jedné z variant poruch autistického spektra. Osobám s autismem bez rozdílu věku, míry a typu poruchy (PAS), nastavení funkčního modelu jejich podpory, se bude věnovat Odborná skupina VVZPO, jejíž úvodní zasedání proběhlo 10. února v prostorách Úřadu vlády ČR.

Nad Átriem dohlíží socha Českého lvaV srpnu 2014 oslovilo občanské sdružení Za sklem jménem předkladatelů (sdružení Adventor, JAN Olomouc, Modrá Beruška, Mileny Němcové a svým) Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením s žádostí o projednání dokumentu „Popis situace osob s PAS v české republice“, který byl zpracován jako příloha podkladů k posouzení naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením Českou republikou před Výborem OSN. Snahou bylo zahájit jednání k nápravě situace dětí i dospělých osob s PAS a jejich rodin, které by vedlo k posílení jejich kompetencí včetně dodržování legitimních práv a svobod. Text dopisu včetně přílohy najdete na www.nadejeproautismus.cz

Ještě dlouho po skončení konference si měl Michal Roškaňuk s poslanci co říciNa tuto výzvu zareagoval předseda Výboru pro sociální politiku PS PČR pan Jaroslav Zavadil – výbor zaštítil seminář o Autismu v poslanecké sněmovně a napomohl spolupráci dotčených výborů PSPČR – školského, zdravotního a sociálního, zapojení jejich členů – MUDr. Kasala, Mgr. Berdychové a Mgr. Pastuchové – jako stálých členů Odborné skupiny. Zřízení Odborné skupiny složené ze zástupců rezortů zdravotnictví, školství, sociálních věcí, odborníků – praktiků z jednotlivých oblastí, obhájců a sebeobhájců – jako nástroje pro nastavení koncepčního řešení a účinné pomoci lidem s autismem bylo jedním z navržených opatření iniciátorů dopisu a výstupem semináře. Ustavení skupiny schválil VVZPO na svém zasedání 28. listopadu 2014 a její úvodní zasedání se konalo 10. února 2015.

Také o názory Marty Pečeňové byl u televizních štábů velký zájem„Členové odborné skupiny ve spolupráci s přizvanými odborníky z jednotlivých oblastí budou hledat efektivní řešení k narovnání podmínek pro život a rozvoj osob s autismem bez rozdílu jejich věku. Je třeba zohlednit existenci PAS ve společnosti, rozšířit spektrum dostupných služeb, zvýšit informovanost laické i odborné veřejnosti. Také jako preventivního opatření fatálních a nezvratných kroků – zmařených životů – vlivem nepochopení jejich okolí,“ uvádí zakládající členka platformy Naděje pro autismus, matka dospělé dcery s tímto postižením, Milena Němcová.

Michal Roškaňuk a poslanci Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Jana Pastuchová a MUDr. David KasalPoruchy autistického spektra (PAS) – lidově autismus – postihují dle epidemiologických průzkumů každé 80. Narozené dítě. Na celém světě žije zhruba 70 milionů osob s autismem, v naší republice je to na 100.000 občanů. Je tedy nasnadě a nejvyšší čas, aby se i v České republice, podobně, jak se tomu již ve světě dávno děje, věnovala pozornost na úrovni státu. Věříme, že snahy našeho a spřátelených občanských sdružení v platformě "Naděje pro autismus" povedou k patřičnému cíli a autistům v naší zemi se dostane pozornosti a péče, jakou si zaslouží. První kroky byly učiněny, o všech dalších našich postupech vás zde budeme pravidelně informovat.

Kalendář akcí