Podpořte naší činnost - klikněte sem.Člověk s Aspergerovým syndromem a šikana na pracovišti

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0 (0 hlasů)

Zájem veřejnosti o problematiku autismu u dospělých zvolna stoupá, což jsme měli příležitost vidět i na námi každoročně pořádané osvětové akci Putování, během níž putují dospělí autisté po regionech ČR a účastní se i večerních besed. Častou otázkou, kterou nám veřejnost na besedách pokládá je i ta týkající se profesní přípravy a pracovního uplatnění dospělých autistů. Přitom právě to, zda se dospělý s autismem dokáže profesně uplatnit většinou rozhoduje o tom, jestli je ekonomicky soběstačný nebo je závislý na rodině či příspěvcích.

Proto Vám přinášíme osobní pohled dospělé ženy s Aspergerovým syndromem, který ukazuje, že onou pomyslnou dělící čárou může být často jen pochopení a tolerence okolí.

Pokud jsou lidé s Aspergerovým syndromem nuceni setrvávat v pracovním kolektivu, a jestliže se navíc jedná o práci, která pro ně není vhodná, může docházet ke konfliktním situacím, jež mnohdy vyústí v jejich odchod ze zaměstnání. Odlišnosti lidí s PAS jsou pro veřejnost těžce srozumitelné a mnohdy si je vykládají nesprávně. Většinová populace vyžaduje bohatší společenský život a díky své rozvinuté intuici se snadno orientuje v sociálních vztazích. Člověk s AS, jenž zpracovává informace odlišným způsobem, vidí zákonitě svět jinak. Od toho se odvíjí jeho potřeby. Potřeba sociálního kontaktu není příliš velká nebo zústává nenaplněna. Sociální vztahy jsou náročné a vysilující, vyžadují rychlé reakce, jichž lidé s AS nejsou vždy schopni, protože rozumová analýza sociálních situací zabírá více času.

V bližších kolegiálních vztazích je na jedince s AS vyvíjen tlak. V rámci mých pracovních zkušeností jsem se setkala s neporozuměním a netolerancí potřeb. Ojedinělé nebyly ani negativní poznámky na mou osobu, časté používání ironie, která je pro mne těžko rozluštitelná. Setkala jsem se i s výroky typu: „kdo nemá rád lidi, ať jde na pás“, „když Vás ta práce nebaví, tak ji nedělejte“, „lidé říkají, že jste hnusná“. To bylo v době, kdy jsem byla bez diagnózy Aspergerova syndromu. Ovšem, ani diagnóza není všezachraňující. V jedné nejmenované zahraniční firmě, kde jsem byla zaměstnána jako OZP a má diagnóza byla nadřízeným známa, jsem se krátce před svým propuštěním dozvěděla z úst HR managerky, že oni zkrátka nejsou ústav.

 Job
Autor: clement127 přes zdroj / CC BY-NC-ND

Během svého života jsem se ocitla v různých kolektivech. Mohu zmínit práci pokladní v supermarketu, sanitářky v nemocnici, recepční v administrativních budovách, práci v kanceláři. Vím, že je běžné, že se do určité míry rozebírají soukromé záležitosti. Dokonce i při práci na pokladně se mi přihodilo, že kolegyně na vedlejší kase se mi začala svěřovat s nevěrou svého přítele. To, že se mě takové informace netýkají, jí bylo zřejmě jedno. Odporovat je komplikované, brát věci s rezervou a rozlišovat, co je důležité, jsem se naučila až později. Takže v té chvíli mi bylo neuvěřitelně zle, protože jsem nemohla opustit pracoviště a ke všemu jsem musela věnovat pozornost zákazníkům, a to bylo samo o sobě náročné. Nejsem totiž schopna soustředit se v jednom okamžiku na více vjemů, čemuž ale neurotypická společnost příliš nerozumí. Z důvodu dlouhodobého stresu, který vedl k fyzickému i psychickému vyčerpání, jsem musela práci opustit. Opakované negativní zkušenosti mi bohužel v paměti zůstávají. 

Řada osob s AS neví, jakým vhodným způsobem řešit pro ně nepřehledné a konflitní situace na pracovišti, a proto raději ze zaměstnání odchází dobrovolně, popř. jejich pracovní poměr končí ve zkušební lhůtě i přesto, že svoji práci vykonávali kvalitně.  

Diagnostikou poruch autistického spektra se v České republice příliš mnoho odborníků nevěnuje. Vyšetření je v některých případech zpoplatněno a čekací lhůty jsou dlouhé. Selhávání v běžných sociálních situacích na pracovišti a z toho plynoucí negativní zkušenosti v zaměstnání vedou k dlouhodobé frustraci. Mnohdy pak člověk s AS vykonává jednoduchou práci i přesto, že jeho intelektový potenciál a široké znalosti dalece převyšují požadavky na pracovníka. Nedostatečný finanční příjem způsobuje i dlouhodobou závislost na rodině.

Iveta Radkovová

Pro úspěšné začlenění osob s AS do pracovního prostředí je třeba aktivní spolupráce všech zúčastněných, vzájemná tolerance jinakosti, podpora, překonávání předsudků a snaha porozumět druhým. Pakliže se podaří vytvořit vhodné pracovní „klima“, jsou lidé s PAS plnohodnotnými pracovníky, kteří mohou být inspirací pro své okolí.

Kalendář akcí