Podpořte naší činnost - klikněte sem.Pomocník na čtyřech tlapkách

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0 (0 hlasů)
IMG 0007 
Asistenční pes pro dítě s PAS
© Pestrá psí asistence

Když se řekne vodící a asitenční pes, většina z nás si vybaví zlaté retrívry a labradory doprovázející své nevidomé či tělesně postižené pány. Tito chlupatí pracanti však svou pomoc, oddanost a lásku poskytují mnohem širší skupině zdravotně znevýhodněných osob.

Vzhledem k tomu, že pes jako parťák člověka na spektru autismu v českém údolí zatím moc rozšířen není a my zároveň víme, že u našich klientů nejde zrovna o podávání toho, co upadlo, rozhodli jsme se zeptat na detaily v organizaci, která výcvik asistenčních psů pro lidi na spektru dělá systematicky. Proto jsem se ptala Kristiny Chourové a Michaely Perčinové z Pestré psí asistence.

Jak se z „obyčejného psa“ stane asistent?

Pro kariéru psího asistenta je třeba již přemýšlet, jaké plemeno organizace k výcviku používá a z kterých chovatelských stanic. Každý klient s postižením potřebuje jinou pomoc od psa a podle toho se štěně shání (plemeno, velikost, barva). Obecně platí, že štěně má být zdravé, vyrovnané v povaze, není agresivní ani bázlivé a nebojí se spolupráce s člověkem. Štěně od 2 do 18 měsíců bydlí u dobrovolníka, který pomáhá s výchovou.

vychovatelka a štěně 2 
 Vychovatelka a štěně © Pestrá psí asistence

Hlavním cílem výchovy je naučit psa správným návykům. Je to například kontakt s člověkem, přivolání na jméno nebo venčení se na trávníku. Štěně se učí reagovat v klidu na okolní dění, umět cestovat v dopravních prostředcích, nesmí se bát okolních zvuků a dalších vjemů jako jsou děti či jiná zvířata. Štěně musí také vědět, jak se chovat doma, a umět zůstat sám.

Po výchově pes absolvuje zdravotní testy a když je zcela zdravý, jde do výcviku. Výcvik trvá přibližně 8 měsíců a probíhá výhradně v domácím prostředí trenérek (pes není umístěn ve venkovním kotci). Po ukončení výcviku složí pes s trenérkou zkoušku a předává se do rodiny.

 

Kdo se může stát vychovatelem?

Vychovatelé jsou dobrovolníci, jejichž pomoci si velice vážíme, a bez kterých by byl výcvik asistenčních psů velice obtížný. Vychovatelem se může stát každý člověk starší 18 let, koho tato činnost zajímá, má kladný vztah ke psům a cit pro práci s nimi. Je důsledný a má dostatek času a trpělivosti plně se štěněti věnovat. Předchozí zkušenosti s výcvikem psů nejsou nutné, vychovatelem bývá často člověk, který psa nikdy předtím neměl. Velikou výhodou je bydliště v Praze, protože štěňátko je tak přirozeně zvyklé na život ve velkém městě a pro vychovatele je snazší setkávat se s našimi metodiky výcviku (1x měsíčně v Praze). Dále je potřeba účastnit se letního rekondičního pobytu, který je vždy jeden týden v červenci.

 vychovatelka a štěně 1
 Vychovatelka a štěně © Pestrá psí asistence

Po celou dobu výchovy musí být pejsek umístěn v bytě (nikdy nesmí bydlet na zahradě nebo v kotci). Vychovatelé pak své svěřence berou téměř všude s sebou, chodí s nimi do školy, práce, na nákupy, do restaurací i na návštěvy. Pes se tak zcela nenásilně dostává do nejrůznějších situací a učí se, jak se správně chovat.

S vychovateli komunikujeme hlavně přes uzavřenou skupinu na Facebooku, kde vychovatelé najdou mimo jiné všechny důležité informace a dokumenty.

Kontakt na koordinátora dobrovolníků je:

Michal Kabát, tel. +420 732 623 223 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jak se ze zájemce o psa stane majitel asistenčního psa?

Zájemce o psa se ozve sociální pracovnici, od které dostane základní informace. Na první schůzce se bavíme o tom, s čím potřebuje zájemce pomoct a jakou podporu mu můžeme nabídnout. Když se v těchto bodech shodneme, začíná spolupráce. Zájemce má možnost poznat další pracovníky a styl práce s klienty a psy na pravidelných nácvikových dnech, které pořádáme jednou za měsíc o víkendu. Zájemce se sociální pracovnicí podepisuje smlouvu o poskytování sociální služby a stává se naším klientem. Vytváříme společně profil klienta a individuální plán, abychom my i klient věděli, k čemu společně směřujeme a jak bude spolupráce vypadat.

Když má sociální pracovnice dostatek informací o klientovi, jeho potřebách a životním stylu,

IMG 0009 
 Tvorba profilu klienta © Pestrá psí asistence

vedoucí výcviku, Míša Perčinová, začne vybírat vhodného pejska. V Pestré vždy vybíráme konkrétního psa pro konkrétního klienta. Trenérky cvičí vybraného psa podle potřeb klienta. Klienta připravujeme na život s asistenčním psem. Klient se účastní nácvikových dní a letního nebo podzimního rekondičního pobytu. Zde se učí pracovat se svým budoucím parťákem pod vedením trenérek tak, aby byla jejich spolupráce efektivní a láskyplná. Když jsou oba připraveni, trenérka se psem skládá zkoušku a poté probíhá předání klientovi. Během předání se docvičuje u klienta doma vše důležité. Tím to ale v Pestré nekončí.

 

Setkáváte se i po předání psa s jeho novým majitelem a rodinou?

Jak bylo naznačeno v předchozí odpovědi, předáním vycvičeného psa klientovi to v Pestré nekončí. Klient potřebuje po předání vycvičeného pejska podporu od trenérek i nadále, aby bylo zajištěno, že ta velká změna, kdy má člověk ve svém životě nového psího společníka, proběhne hladce. Jezdí tedy dál na nácvikové dny a na rekondičním pobytu skládá s pejskem zkoušku pod dohledem paní rozhodčí.

IMG 0003 
 Rekondiční pobyt © Pestrá psí asistence

Když se děje v životě klienta nějaké důležitá změna a klient v tu chvíli potřebuje poradit, sociální pracovnice a trenérky jsou tu pro něj. Klienta podporujeme, aby dosáhl toho, co si přeje zvládnout s pomocí asistenčního pejska. Pestrá je tu pro klienty po celý život asistenčního pejska, ale i po něm.

Klientům pomáháme i v dalších záležitostech, a to i těch, které se netýkají pejska. Můžeme poradit ohledně získání kompenzačních pomůcek nebo další sociální služby. Poskytujeme například podporu při jednání s úřady apod. Zkrátka klientovi pomáháme, s čím zrovna potřebuje. Také pořádáme pro naše klienty integrační aktivity, jako je třeba ples nebo vánoční večírek. Taková setkání jsou společenská událost pro všechny, kteří fandí činnosti Pestré. Tímto tedy srdečně zveme všechny na Pestrý ples, který se bude konat 16. 3. 2018 v KD Kyje.

 

Pro jaké klienty psy cvičíte?

Pestrá cvičí asistenční psy pro děti a dospělé s různým postižením. Asistenční canisterapeutické psy cvičíme pro děti s PAS a pro děti s tělesným a kombinovaným postižením. Pro dospělé s tělesným postižením cvičíme asistenční psy. Pro lidi se zrakovým postižením cvičíme vodicí psy. Asistenční signální psy cvičíme pro lidi se sluchovým postižením a také pro lidi se záchvatovým onemocněním.

IMG 0004  IMG 0006 
Pasivní canisterapie - polohování © Pestrá psí asistence Asistenční pes pro dítě s PAS © Pestrá psí asistence

A jak asistenční pes pomáhá dětem a dospělým na spektru autismu?

Asistenční pes plní funkci průvodce, který umožňuje porozumět chaotickému světu, jemuž dítě s PAS nerozumí. Pes se neučí fyzicky asistovat (podávat, svlékat apod.) jako pro člověka s tělesným postižením – prostřednictvím psa dítě chápe, co se okolo něho děje a nachází v psovi jistotu, která může dítěti chybět.

 IMG 0001
 Aktivní canisterapie © Pestrá psí asistence

Pes zprostředkovává komunikaci a chápání toho, co ostatní lidé dítěti s PAS chtějí sdělit. Pes je komunikační most mezi dítětem a jinými lidmi.

Přítomnost psa zvyšuje pocit bezpečí dítěte v neznámém prostředí, především venku. Dítě s PAS může mít potíže zvyknout si na nové věci a místa, a proto je pro něj přítomnost psa, kterého zná, záchytným bodem a psychickou oporou.

Asistenční pes v označené dečce pomáhá informovat okolí, že dítě není zlobivé, že se nechová zle, ale že jde o dítě na spektru.

Pes dokáže nacvičeným způsobem vytrhnout dítě z jeho stereotypního chování, které je mnohdy nežádoucí.

Dítě s PAS využívá aktivní i pasivní (polohovací) canisterapii, která musí být vhodně nastavena dle individuálních potřeb jednotlivých dětí. Při polohování se psem se dítě učí zklidnit se a relaxovat. Při aktivní canisterapii se dítě učí získávat běžné návyky, se kterými v životě bojuje. Takové návyky a dovednosti se nemusí přímo týkat práce se psem, ale pes se zapojuje jako pomocník při běžných činnostech – dítě se učí například přecházet ulici, nebát se dojít do obchodu, učí se počítat, rozeznávat barvy nebo zvládnout se soustředit. Průběžně a pravidelně upravujeme pomoc psa dle aktuálních potřeb dětí. Psovi se upravují cviky po celý jeho život tak, aby byly vždy pro dítě aktuální a potřebné v danou chvíli. 

 IMG 0005
Pasivní canisterapie - dítě na spektru autismu
© Pestrá psí asistence

Kolik stojí výcvik a kdo ho financuje? Lze na asistenčního psa žádat příspěvek od státu jako na kompenzační pomůcku?

Výcvik asistenčního či vodicího psa stojí 250 000 Kč. Do této částky se počítá vše od pořízení štěněte až do předání dvouletého psa. Vodicí pes je uznaná zvláštní kompenzační pomůcka a je klientovi proplácen do výše 90 % jako je tomu třeba u auta, vozíku či jiných pomůcek (10 % doplácí klient sám, nebo požádá nadaci o finanční příspěvek).

Asistenční pes, který pomáhá lidem s tělesným, sluchovým a kombinovaným postižením nebo lidem s PAS, není kompenzační pomůcka uznaná státem. Asistenční pes nemá zákonný statut, nemá tudíž ani stejná práva jako vodicí pes (například při vstupu do veřejných prostor).

Finance na asistenčního psa nově od roku 2017 financuje částečně MPSV prostřednictvím dotací přímo pro cvičící organizace. Ty však nepokryjí celou částku jako u psa vodicího. Organizace oslovují nadace a firmy, pořádají sbírku, benefiční akce a kampaně. Při aktivní spolupráci s klientskou rodinou se tak během 8 měsíců, kdy je pes ve výcviku, peníze shánějí a musí být sehnané před předáním psa do rodiny.

 ponožkový pes 2
 Ponožkoví psi © Pestrá psí asistence

Jedna z kampaní na získání prostředků na výcvik asistenčních psů, do které se může zapojit vlastně kdokoli, je kampaň Ponožkový pes. Děti i dospělí z celé České republiky šijí pejsky z ponožek, ty nám zasílají poštou, my je nabízíme k prodeji na eshopech a výtěžek putuje na podporu výcviku asistenčních psů. Pokud se chcete s kampaní Ponožkový pes seznámit blíž, podívejte se na odkaz ponozkovypes.cz.

 

Jak dlouho je pes v aktivní službě a co se s ním stane v jeho seniorském věku?

To, jak dlouho zůstává pes v aktivní službě, závisí na mnoha faktorech. Nejvíce záleží, jaké má pes zdraví. To mohou majitelé ovlivnit kvalitní péči o něj a také pravidelností v práci. Pokud pes aktivně pracuje pravidelně a je to na to zvyklý, svou kondici tím může utužit.

V případě vodicího psa, má klient s těžkým zrakovým postižením po pěti letech nárok na

nácviky pohybu venku 
 Nácviky pohybu venku © Pestrá psí asistence

proplacení dalšího vodicího psa, ale ze zkušenosti víme, že vodicí pes pomáhá delší dobu. Co se týče asistenčních psů, je situace maličko odlišná. Zákon žádnou dobu nestanovuje, pes pomáhá v rodině většinou až do stáří a podle věku a zdraví se psovi nároky na pomoc upravují. Ve stáří (zhruba po 10 roku věku) se asistenční pes více nechává doma odpočívat a není v každodenní zátěží. I tak rád pomůže a svému majiteli je nablízku. Každý pes však zůstává v rodině, v seniorském věku se do organizace nevrací. Pokud už má klientská rodina potřebu mít nového aktivního psího pomocníka, má doma dva psy, nebo ten starší zůstává u blízkých rodinných členů.

 

I v dnešní době se stále setkávám s výrokem „Asistenční pes je chudák, nepozná šťastný psí život“. Pokuste se prosím našim čtenářům vysvětlit, proč tomu tak není.

Asistenční či vodicí pes je po boku své majitele každý den a prakticky celý den. Aktivně pes majitele doprovází do školy, do zaměstnání, na pochůzky, za přáteli, do přírody apod. To znamená, že není sám. Pes, který je doma sám 10 hodin denně a čeká, až přijdou jeho majitele z práce, nemá takové vyžití jako asistenční pes.Psí pomocník nezná moc samotu, užívá si přítomnost svého majitele a těší ho, že může pomoci.

pes pro dítě s PAS 3

 Pes pro dítě na spektru autismu
 © Pestrá psí asistence

Pokud vidíme venku asistenčního či vodicího psa s tzn. „smutným obličejem“, znamená to, že se na svou práci soustředí. Není smutný, ale pracuje.

Pokud nevidomého člověka vede vodicí pes, nahrazuje zrak a dává pozor. Pokud jde asistenční pes vedle vozíku, soustředí se, aby šel klidně, nešel příliš blízko vozíku, jehož kolečka by ho mohla v případě střetu poranit. Není to tedy smutný obličej, ale soustředěný obličej na práci.

A po každé práci přichází odměna v podobě pamlsků, hry, proběhnutí a zaslouženého odpočinku.

 

Kalendář akcí