Podpořte naší činnost - klikněte sem.Racionálně-emoční terapie - kniha

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0 (0 hlasů)

Deprese, úzkosti, pocit nedostatečné hodnoty. Závislosti a špatné návyky. To jsou asi nejčastější potíže, se kterými se lidé obracejí na psychoterapeuty a psychiatry. Každý by chtěl co nejrychlejší pomoc, v terapii to platí obzvlášť. Hledáme pokud možno jednoduché řešení svých duševních potíží. Řešení podložené fakty, důkazy, studiemi a experimenty, které prokazatelně funguje. Elegantní řešení nabízí Racionálně – emoční terapie (zkráceně REBT).

 Je na světě už od poloviny padesátých let minulého století. Přesto o ní většina lidí v životě neslyšela. A právě proto přichází zkušený psychoterapeut Daniel Fryer se svou knihou a volá, ať to konečně všichni uslyší: „Podívejte, REBT! Parádní věc! Vážně vám pomůže, abyste přestali trápit sebe i ostatní!“ (str. 15)

Obálka 
 Zdroj obrázku: obchod.portal.cz

Kniha nese v češtině název Racionálně – emoční terapie a podtitul Překonejte myšlenkové pasti. REBT se totiž řídí filosofií, že tím, co nás vyvádí z míry a rozčiluje, nejsou samotné události, ale to, jak na ně pohlížíme a jak o nich přemýšlíme. První část knihy se tedy jmenuje Čtyři typy myšlení, které vás dostanou do průšvihu. Podle REBT tyhle čtyři typy nezdravých iracionálních přesvědčení stojí za všemi druhy psychických poruch. Ve druhé části nám autor proto nabídne čtyři racionální alternativy – Čtyři typy myšlení, které leccos napraví. Jak změnit za šest týdnů způsob myšlení pomocí REBT se pak dozvíme v nejobsáhlejší části třetí. Šestitýdenní program, který kniha nabízí, je alternativou šesti sezení u terapeuta, který metodou REBT pracuje.

Skutečně je možné vyřešit všechny problémy za pouhých šest týdnů? Ne, a autor to ani netvrdí. Za šest týdnů je ale možné dostat pod kontrolu jeden konkrétní problém, kterým může být třeba úzkost z veřejného vystupování, vztek na partnera ohledně určitého aspektu vztahu, deprese ze ztráty práce a podobně. Za šest týdnů takový problém zvládnout lze, pokud ovšem patří svou závažností do mírné až střední kategorie. Autor opakovaně upozorňuje na to, že pokud jsou vaše potíže těžšího rázu, vaše emocionální reakce jsou extrémní nebo máte dokonce klinickou diagnózu, je na místě vyhledat profesionální pomoc. Svépomocná publikace dobrého terapeuta prostě nenahradí!

Racionálně – emoční behaviorální terapii vytvořil a v klinické praxi také ověřil  Albert Ellis. Jedná se o samostatný psychoterapeutický obor, obecně uznávaný jako první známá forma kognitivně behaviorální terapie (KBT), tradiční a velmi úspěšná. Tato terapie vychází z předpokladu, že kognice, emoce a chování nejsou vzájemně oddělené lidské funkce, jsou propojené a celistvé. Myšlenky, postoje, názory a přesvědčení ovlivňují naše cítění, prožívání a chování. Mají tedy významný vliv na vznik duševních poruch a změna nefunkčních, sebedestruktivních a iracionálních myšlenek, postojů, názorů a přesvědčení může významně pomoci s léčbou. Metodou změny je pak zpochybňování nezdravých přesvědčení na základě prověření jejich racionality, smyslu a užitečnosti. Podobně jako při prověřování vědecké hypotézy se tedy ptáme:

  • Odpovídá to přesvědčení realitě?
  • Dává to přesvědčení smysl?
  • Pomáhá mi to přesvědčení nějak?

Základnímu Ellisovu schématu REBT se říká také „abecední model duševního zdraví“. Na počátku stojí aktivizační prožitek (activating event – A) neboli spouštěč, na jehož základě si vytvoříte přesvědčení (beliefs - B) a to má konkrétní důsledky (consequences - C). Člověk ovšem svá přesvědčení opakovaně zpochybňuje (disputing – D), což nakonec vede k efektivnímu racionálnímu pohledu (effective new beliefs – E) na původní spouštěč. Dalším rozšířením schématu je pak vytvoření cílů (goals – G).

Abecední model - schéma
Zdroj obrázku: positivepsychology.com

Daniel Fryer je velmi zkušený terapeut s patnáctiletou praxí, který se věnuje krom REBT také hypnoterapii a píše a přednáší o duševním zdraví. Ve své knize si metody, terapeutické poučky a filosofii Alberta Ellise trochu předělal po svém a vznikla tak publikace velmi zábavná a čtivá, která čtenáře přístupnou formou provede racionálně-emoční terapií v praxi. V originále se kniha jmenuje „The Four Thoughts That F*ck You Up ... and How to Fix Them“ a připomíná tím v poslední době tak oblíbené publikace jako třeba „Důmyslné umění, jak mít všechno u pr..le“,  „Přestaňte řešit h.vna“ nebo „ Nebuďte za ha.zla“. Přináší však víc než jen zábavné čtení.

Autor
Daniel Fryer, Zdroj obrázku: www.priorygroup.com

Pomůže vám porozumět vlastním myšlenkám a způsobu, jakým ovlivňují vaše cítění a jednání a tím celý váš život. Naučí vás, jak uchopit a rozebrat problém, aby se s ním dalo jednoduše, efektivně a racionálně pracovat. Ukáže vám, jak nahradit rigidní požadavky a nezdravé emoce jejich zdravou alternativou. A jak přijmout skutečnost, že všichni jsme cenné a zároveň omylné lidské bytosti. To vše s pomocí skutečných příběhů autorových klientů i jeho vlastních zážitků. A s humorem, který je i podle Alberta Ellise nezbytnou podmínkou úspěšné terapie. „Mám jeden tip: zkuste vtip,“ zaveršoval si jednou. „Na všechny trampoty zaberou bonmoty.“ (str. 215) Protože brát sám sebe a své problémy příliš vážně ničemu nepomůže a vysmát se občas z plných plic vlastním myšlenkám je jednoznačně dobrá věc. (str.216)

Za poskytnutí recenzního výtisku děkujeme nakladatelství Portál, knihu si můžete zakoupit zde.

Kalendář akcí