Podpořte naší činnost - klikněte sem.Člověk s Aspergerovým syndromem a šikana na pracovišti

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0 (0 hlasů)

Zájem veřejnosti o problematiku autismu u dospělých zvolna stoupá, což jsme měli příležitost vidět i na námi každoročně pořádané osvětové akci Putování, během níž putují dospělí autisté po regionech ČR a účastní se i večerních besed. Častou otázkou, kterou nám veřejnost na besedách pokládá je i ta týkající se profesní přípravy a pracovního uplatnění dospělých autistů. Přitom právě to, zda se dospělý s autismem dokáže profesně uplatnit většinou rozhoduje o tom, jestli je ekonomicky soběstačný nebo je závislý na rodině či příspěvcích.

Číst dál...

Nevzdám se ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0 (0 hlasů)

Viki, dnes je tomu rok, co ses rozhodla ukončit svůj život kvůli tomu, že jsi už nemohla snášet to, že Ti lidé nerozumí. Stojíme tu a je nám líto, že nebylo v našich silách Ti pomoci. A tak nám nezbývá, než doufat, že je Ti tam lépe. Ale protože nechceme ztratit další blízkou duši, tak bych Ti tady rád slíbil, že se budeme snažit naplnit Tvá slova, která jsi nám tu nechala a která zní: „Jen žijte a pomáhejte lidem, jako jsem byla já.“

Číst dál...

Diskutujte o tomto ?lánku ve fóru (1 odpovědí).

Žena s AS a partnerský vztah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Láska muže a ženy a s ní související partnerské soužití jsou opravdu věčná témata, prostupující celou historií lidstva. Snad žádný jiný aspekt lidského bytí nepřináší tolik slovy jen stěží popsatelných emočních prožitků, ať už je to zdánlivě nekonečný příliv všepronikajícího klidu a radosti, nebo bolestné zklamání, znechucení a beznaděj. Tělesné spojení muže a ženy, které je s láskou často spojené, je navíc nezbytnou podmínkou zachování lidského rodu.

Potřeba tělesné a emoční blízkosti, stejně jako společensky vytvořená touha po „normálnosti“, nutí naprostou většinu lidí od určitého věku k hledání partnera opačného pohlaví. A to i přesto, že všichni si více nebo méně jasně uvědomují, že každý dlouhodobý partnerský vztah je, jak trefně popisuje Jaroslav Dušek ve svém divadelním představení Čtyři dohody, „krásný, ale složitý“. Se složitou částí partnerského soužití se různí lidé vypořádávají různě, někteří úspěšně a někteří s menšími či většími obtížemi a selháními.

Číst dál...

Diskutujte o tomto ?lánku ve fóru (0 odpovědí).

Den pro Viki: 23. 1.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0 (0 hlasů)

Uplynul rok od té nešťastné události, kdy jsme zjistili, že jedna z nás Aspergerů  - Viki - neunesla těžkosti bytí na tomto světě a opustila nás vlastní rukou těsně po svých dvacátých narozeninách. Viki byla ze Slovenska a studovala v Praze grafickou průmyslovku - bylo to pro ni velmi náročné a vyčerpávalo ji to, protože nenašla žádnou pomoc, která by jí pomáhala překonávat složitosti, které Aspergerův syndrom někdy přináší ... dokonce jí bylo řečeno, že když to psychicky nezvládá, nemá se hlásit na školu. Byla výtvarně velmi nadaná, moc hezky malovala, měla talent vnímat kouzlo okamžiku a dovedla se o něj podělit s ostatními slovem i obrazem.

Číst dál...

Co cítí člověk s Aspergerovým syndromem, když je někdo nemocný

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.83 (3 hlasů)

Už skoro dva roky sleduji dva blogy jedné maminky, která je doslova „obklopena“ lidmi s různými formami PAS: nejstarší z jejích tří dětí má Aspergerův syndrom, nejmladší dítě je autista, bývalého manžela označila rovněž za Aspergera.

Číst dál...

Diskutujte o tomto ?lánku ve fóru (0 odpovědí).

Kalendář akcí