O nás

Adventor o. s.

 Adventor o. s. je poskytovatelem služeb a zároveň komunitní svépomocnou organizací, který od roku 2010 funguje pro děti i dospělé na spektru autismu a jejich blízké a také tyto osoby sdružuje. Pro tým a dobrovolníky není autismus požehnání ani prokletí – prostě JE a mimo jiné je zdrojem různosti v širokém spektru. Prosazujeme principy společenské inkluze, podle níž lidé neautističtí spolupracují s těmi autistickými ve smíšených týmech všude tam kde to jde, a autističtí kolegové respektují všechny ty zvláštnosti neautistů a a jsou na ně hodní ;-).

 

Poskytovatel služeb

Jako servisní organizace poskytujeme individuální a skupinové terapeutické, podpůrné i vzdělávací programy, organizujeme různé kulturní, umělecké a sportovní aktivity.  Vystavujeme výtvarná díla autistických malířů, pořádáme koncerty a divadelní představení – tím vším podporujeme talenty. Točíme filmy o autismu, které podávají autentická svědectví lidí na spektru o různých oblastech života s autismem. Podporujeme zájemce na spektru autismu při pracovním uplatnění a sami též zaměstnáváme, v roce 2022 jsme navíc otevřeli další chráněné pracoviště - obchod s knihami a výrobky z naší dílny Autikvariát. Aktivně se věnujeme osvětě nejen v ČR, ale i v zahraničí, spolupracujeme s partnerskými organizacemi.

Komunita

Jako komunitní organizace provozujeme v pražské Ječné ulici komunitní klub KOPEC a autism-friendly klubové kino KINOSKOP s projekcemi dokumentů a besedami, organizujeme svépomocnou podpůrnou skupinu a horolezecký klub HK Adventor, pořádáme jednodenní výlety a vícedenní expedice a také systematicky podporujeme sebeobhájce sdružené ve skupině A-komunita, kteří usilují o zlepšování společenských a systémových poměrů ve prospěch lidí na spektru autismu. Skupina A-komunita mimo jiné zajišťuje služby sekretariátu pro evropskou asociaci autistických organizací EUCAP, ale tsaké se podílí na projektech Adventoru ať už jde o natáčení filmů nebo organizaci akcí apod.
 
Důležitou součástí Adventoru jsou i cíle, definované v naší strategii. Zatímco roli poskytovatele reprezentuje hlavně seznam našich služeb, komunita lidí na spektru autismu se zase formuje kolem KC KOPEC, HK Adventor a dalších komunitních aktivit. Oba elementy se pak setkávají v projektech, publicitě a mnoha dalších věcech, které společně děláme po svém a rádi pro sebe i pro ostatní.