Výroční zprávy

Rok 2022 byl ve znamení bacilu postupně mizejícího v minulosti. S ním ale odešel také veřejný život tak, jak jsme ho znali. Už nenosíme náhubky ani nic podobného, takže už si zase vidíme na tváře, ale divadla, kina a řada ostatních akcí je smutně poloprázdná. Už v lesích nepotkáváme mumie s půjčenými psy, ale potkáváme se méně i ve veřejných prostorách. Určitě se obyčejný život zase vrátí, ale nelze říci, jak rychle a v jaké podobě.

Tak nebo tak, hlavně že se svět mění jakkoli jinak, než k horšímu. Jak to dopadne - to záleží na nás všech.

 

Zobrazit jako PDF:

  VZ2022

Rok 2021 byl další rok s čínským bacilem a tomu odpovídalo i fungování Adventoru. Přesto jedeme dál - skupina sebeobhájců A-komunita dostala bytelné základy a funguje o106, evropská asociace EUCAP, jejíž chod zajišťujeme službami sekretariátu se rozrostla na 18 členských organizací ze 14 zemí Evropy, KINOSKOP fungoval jak se dalo, stihli jsme i výstavu obrazů a spustili nové aktivity. Rozhodně to nebyla nuda, ale teď by se nám líbilo zase nějaké klidnější období. Kde se to objednává ;-)?

 

Zobrazit jako PDF:

  vz2021

Zde je výroční zpráva za rok 2020. Padnemie postavila na hlavu vše, co jsme znali a dělali, což nás na druhou stranu naučilo nové věci. Natočení nového filmu, vydání další knihy a rozběhnutí Evropské sociace pro osoby s autismem EUCAP - zabavili jsme se po svém. Ale už se vážně těšíme, až budeme zase fungovat aspoň trochu normáně. Vlastně ... co je to "normálně"?

 Zobrazit jako PDF:

 vz2018

 

Pro rok 2019 jsme zopakovali loňský koncept, kdy výroční zpráva zároveň obsahuje souhrn předešlých let. I tento rok stál za to a uprostřed pandemie vzpomínáme na to, jak svět vypadal, když ještě skoro nikdo neznal slovo covid.

 Zobrazit jako PDF:

 vz2018

 

Tento rok byl důležitý z několika důvodů:

  • Poprvé jsme místo zprávy o činnosti vydali Výroční zprávu, která je ještě krásnější, než jsme doufali ;-)
  • Skupina sebeobhájců, kterou jsme založili v roce 2017, už začala fungovat a jedna z prvních věcí, do čeho se pustili, je terminologie. Odteď se budeme snažit používat hlavně slovní spojení "osoba na spektru autismu" nebo "autistická osoba", ale ne "osoba s poruchou autistického spektra". Komunita říká "Nejsme poruchy"
  • Doposud největší výstava obrazů autistických malířů "Svět jinýma očima": více než 70 pláten u příležitosti akce NGO Market
  • Aktivní spolupráce s korejským divadelním autistickým souborem
  • První větší dotační projekt POST, který nám umožnil to opravdu rozjet

 Zobrazit jako PDF:

 vz2018

 

Vážení návštěvníci, výroční zprávy za uvedená léta zde nenajdete, protože první regulérní výroční zprávu jsme vydali za rok 2018. Do té doby jsme vydávali jen zprávu o činnosti spolku jako dokument s plovoucím časovým obdobím. Pro Vaše pohodlí jsme v naší výroční zprávě za rok 2018 uvedli celou historii spolku a shrnuli tam všechny významné milníky za každý rok existence. Vše se tedy dozvíte v uvedené výroční zprávě.