Výroční zprávy

Vážení návštěvníci, výroční zprávy za uvedená léta zde nenajdete, protože první regulérní výroční zprávu jsme vydali za rok 2018. Do té doby jsme vydávali jen zprávu o činnosti spolku jako dokument s plovoucím časovým obdobím. Pro Vaše pohodlí jsme v naší výroční zprávě za rok 2018 uvedli celou historii spolku a shrnuli tam všechny významné milníky za každý rok existence. Vše se tedy dozvíte v uvedené výroční zprávě.