Výroční zprávy

Rok 2021 byl další rok s čínským bacilem a tomu odpovídalo i fungování Adventoru. Přesto jedeme dál - skupina sebeobhájců A-komunita dostala bytelné základy a funguje o106, evropská asociace EUCAP, jejíž chod zajišťujeme službami sekretariátu se rozrostla na 18 členských organizací ze 14 zemí Evropy, KINOSKOP fungoval jak se dalo, stihli jsme i výstavu obrazů a spustili nové aktivity. Rozhodně to nebyla nuda, ale teď by se nám líbilo zase nějaké klidnější období. Kde se to objednává ;-)?

 

Zobrazit jako PDF:

  vz2021